Wij willen een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Daarom hebben we een groot assortiment in akkerrandmengsels en maken maatwerk voor collectieve agrarische verenigingen. Daarnaast hebben we ook bufferstrookmengsels (GLB) en mengsels voor boomgaarden en voedselbossen.