15,31 per kilogram
16,51 per kilogram
10,46 per 100 gram
10,14 per 100 gram
20,44 per 100 gram